تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد نیشابور

چکیده

در این تحقیق تاثیر متغیر اخبار بد بر متغیرهای سود عملیاتی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تحقیق حاضر به آزمون دو فرضیه زیر پرداخته است:
شرکت هایی که سود خود را با تاخیر اعلان می کنند دارای اخبار بد مربوط به سود عملیاتی می باشند. فرضیه دوم: شرکت هایی که با تاخیر اعلان سود داشته اند به مدیریت سود در جهت افزایش سود اقدام می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delayed announcement of earnings and earnings management

نویسنده [English]

  • alireza mehrazin