تاثیر مدیریت واقعی سود بر بازده آتی دارایی ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر بازده آتی دارایی ها می باشد. ابزارهای مختلفی وجود دارد که مدیریت از طریق انها می تواند به مدیریت واقعی سود بپردازد. در این تحقیق بر مدیریت سود از طریق کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش؛ افزایش سود غیر عملیاتی حاصل از فروش دارایی های بلند مدت؛ و تولید بیش از حد تاکید می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت واقعی سود و بازده آتی دارایی ها، رابطه ی معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The actual earnings impact on future returns Asset Management

نویسنده [English]

  • saeid ghorbani