اثر چرخه عمر واحد تجاری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

مطالعات قبلی به شواهدی درباره حق الزحمه حسابرسی بابت صرف ریسک دست یافته اند. مراحل چرخه عمر واحد تجاری عامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر عملکرد واحد تجاری و در نتیجه ریسک کسب و کار می باشد. این مطالعه به بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی می پردازد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82 تا 88 است که حق الزحمه حسابرسی را در صورت های مالی افشا نموده اند. در این تحقیق از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمیونیک استفاده شده است. پس از کنترل عوامل کیفیت حسابرسی، اندازه واحد مورد رسیدگی، ریسک مالی، سودآوری، پیچیدگی حسابرسی، اظهار نظر حسابرسی، تغییر حسابرس و پایان سال مالی در مدل قیمت گذاری حسابرسی، یافته های تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی واحدهای تجاری در مرحله افول نسبت به مراحل رشد و بلوغ به طور معناداری بالاتر است و حق الزحمه حسابرسی در مرحله رشد نسبت به مرحله بلوغ تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Cycle effect on pricing audit services

نویسنده [English]

  • nezamodin rahimodin