بررسی تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق به مطالعه تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. ارزش نامشهود با استفاده از نسبت Q توبین برآورد گردیده است. با استفاده از 389 سال-شرکت داده و برای دوره زمانی 1380 تا 1385، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر منفی هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود است. به عبارت دیگر افزایش هزینه تبلیغات با کاهش ارزش نامشهود واحد تجاری همراه است. همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین هزینه تبلیغات، سودآوری و فروش رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relation between Advertising Expenditures and Firm's Intangible Value in the TSE Listed Companies

نویسندگان [English]

  • M. Azizkhani 1
  • N. Khodadadi 2
چکیده [English]

This paper examines the effects of advertising expenditures on firm's intangible value in the Tehran    Stock Exchange (TSE) listed companies. Using Q Tobin to estimate firm's intangible value and for a sample of 389 firm-year observation during 1380-1385, we find that there is a negative association between firm's advertising expenditures and intangible value. We also find that there is no association between advertising expenditure, sales and profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intangible value
  • Q Tobin
  • advertising expenditure
  • profitability
  • Leverage
  • Size