تعداد مقالات: 410
176. الگوی مفهومی رتبه‌بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 61-76

10.22054/qjma.2019.9952

قاسم بولو؛ امیر عباس صاحبقرانی؛ سیده محبوبه جعفری


179. روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 65-95

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی


180. نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 65-88

10.22054/qjma.2016.7059

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدی


184. چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه های غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی

دوره 13، شماره 53، بهار 1396، صفحه 71-90

غلامحسین اسدی؛ بهزاد بیگ پناهی


188. بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سودوجریان نقد عملیاتی آستانه‏ ای : شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 87-59

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمدصادق غزنوی


189. بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 87-103

محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی


190. ارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 156-184

محمد رضا ساربانها؛ محمد حسین قائمی؛ فرشاد سلیم


191. مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 209-225

سید مجید شریعت پناهی؛ قاسم قاسمی


194. رابطه سیاست‌های مالیاتی و بار مالیاتی شرکت‌ها در شرایط تورمی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 59-78

10.22054/qjma.2018.9426

حمیده اثنی عشری؛ مینا نورمحمدی


196. ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 65-86

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی


197. سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 67-88

فرخ برزیده؛ سید محمد برهانی


198. شناسایی مهمترین عوامل موثر در ورشکستگی شرکتها با استفاده از تکنیک TOPSIS_AHP

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 69-90

شکراله خواجوی؛ فاطمه سادات امیری


199. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 69-91

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی


200. تحلیل اثر محافظه‌کاری حسابداری بر اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 69-95

10.22054/qjma.2019.10414

سعید یادگاری؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری