تعداد مقالات: 461
1. رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 1-29

علی آقایی؛ ساسان بابائی


2. دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود

دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 1-23

علی رحمانی؛ غریبه اسماعیلی


4. مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 1-36

جعفر باباجانی؛ بهروز خدارحمی


6. آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 1-27

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدری؛ افشین عزیزیان


8. عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 1-37

جعفر باباجانی؛ عادل آذر؛ مرتضی معیری


12. سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 1-21

امید پورحیدری پورحیدری؛ مجتبی گلمحمدی شورکی


13. کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-38

یحیی حساس یگانه؛ حسین کثیری


14. بازده اضافی مدیریت حرفه ای (فعال) به شرکت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 1-24

محمد عرب مازار یزدی؛ شهناز مشایخ


15. تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 1-28

10.22054/qjma.2016.4048

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان


19. برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 1-31

یحیی حساس یگانه؛ ابراهیم وحیدی الیزیی


21. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1384، صفحه 1-28

حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان


25. شواهدی بیشتر از روابط تجربی بین سود و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 1-20

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده