کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 17
2. حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 103-123

10.22054/qjma.2019.9954

افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد


3. مدیریت سود و قیمت‌گذاری ریسک در صنعت بانکداری: شواهدی از ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 1-32

10.22054/qjma.2019.9950

احمد بدری؛ علی ابراهیم‌نژاد؛ علی طهماسبی ترشیزی


4. جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

دوره 14، شماره 57، بهار 1397، صفحه 1-23

10.22054/qjma.2018.8911

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان‌پور


5. کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 111-140

10.22054/qjma.2017.7739

مریم کربلایی میرزائی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزاد ایوانی


8. اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 33-60

ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری


9. تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141

10.22054/qjma.2010.6948

علیرضا مهرآذین


12. بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 87-103

محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی


13. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد


15. ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری


16. رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 173-212

حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده


17. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 151-171

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان