کلیدواژه‌ها = مدیریت سود واقعی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 155-181

10.22054/qjma.2018.8783

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدجواد ساعی؛ آرش قربانی


3. بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاهمدت مدیران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 141-165

10.22054/qjma.2018.8273

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری


5. بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 130-154

10.22054/qjma.2015.1679

حسین فخاری؛ جواد محمدی؛ محسن حسن نتاج کردی


6. مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 145-161

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی