کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
تعداد مقالات: 8
1. حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 103-123

10.22054/qjma.2019.9954

افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد


3. رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 31-58

یحیی حساس یگانه؛ الهام امیدی


5. هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 23-47

احمد بدری؛ محمد امین قهرمانی


7. تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141

10.22054/qjma.2010.6948

علیرضا مهرآذین