کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 37-59

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل